Truyện cười mới nhất

Đã hai lần rồi

 

Cô con gái rón rén định ra khỏi nhà lúc gần đi ngủ thì bị ông bố chặn lại:

 

- Muộn thế này còn định đi đâu nữa?

 

- Con định chạy ù ra thùng thư để bỏ hai lá thư thôi ạ!

 

- Thế thì nhanh lên một chút, thùng thư đó đã huýt sáo hai lần rồi đấy!

Ai đúng?

 

Trong cuộc thi đố em, ngoài những câu hỏi về văn hóa còn có các câu hỏi về kiến thức. Giáo viên điều khiển chương trình chậm rãi bốc câu hỏi lên đọc:

- Theo em, người Việt Nam đầu tiên bay vào không gian là ai?

- Re…eeng! Re…eeng!

- Mời đội A.

- Thưa thầy, đó là Từ Thức lên không gian và đã lạc động Thiên Tai…

- Mời đội B.

- Thưa thầy, đó là Thánh Giống cưỡi ngựa bay trước ạ.

Bư đứng bên ngoài bổ sung:

- Trật lất, đó là chú Cuội đã bay lên cung trăng ngồi ôm gốc đa lâu lắm rồi chứ bộ!

Người điều khiển chương trình ???